GDAŃSKA FABRYKA OKIEN Sp. z o.o.

80-392 Gdańsk ul. Słupska 54

tel. 58 320 22 11, e-mail: biuro@gfo.com.pl