POL-SKONE Sp. z o.o.

20-328 Lublin ul. Hanki Ordonówny 8 tel. +48 81 728 52 00, e-mail: pol-skone@pol-skone.pl

VINGO Sp. z o.o.

12-200 Pisz Wiartel 110/21 tel. +48 609 353 499, info@vingo.pl

Wikęd Sp. z o.o.

84-242 Luzino ul. Wielki Las 19 tel. 58 738 66 60 e-mail: luzino@wiked.pl