Nice publikuje Raport Zrównoważonego Rozwoju za rok 2022, potwierdzając swoje zaangażowanie w budowanie lepszej przyszłości

Drugi Raport Zrównoważonego Rozwoju Nice wskazuje ważne osiągnięcia w realizacji celów na rok 2025 w obszarach Zarządzania, Środowiska, Produktów i Społeczeństwa.

Nice, światowy lider w dziedzinie rozwiązań do zarządzania domem, opublikował drugą edycję swojego Raportu Zrównoważonego Rozwoju — „Welcome to the Nice future”, który podkreśla kluczową rolę zrównoważonego rozwoju w wizji organizacji i dostarcza aktualnych informacji na temat ewolucji kulturowej, która miała miejsce w 2022 r. w ramach globalnej działalności firmy.

Zgodnie z misją Nice, Raport Zrównoważonego Rozwoju wskazuje ważne informacje na temat tego, w jaki sposób firma realizuje i ulepsza strategię Grupy w czterech głównych obszarach: Zarządzania, Środowiska, Produktu i Społeczeństwa. Nice ustrukturyzowała swoje cele w zakresie zrównoważonego rozwoju zgodnie z perspektywą Agendy 2030 – rezolucji ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju, identyfikując cele, do osiągnięcia których może w największym stopniu przyczynić się w oparciu o swój sektor i zidentyfikowane tematy. W 2022 r. Nice oceniła wpływ globalnego przemysłu w celu wykorzystania tych danych jako punktu odniesienia do ulepszenia swoich codziennych praktyk i wyznaczenia jeszcze bardziej ambitnych celów.

“Cel, jakim jest poprawa jakości życia ludzi, znajduje odzwierciedlenie w naszych działaniach
w zakresie ESG na całym świecie. Połączenie energii, usług i ekosystemów to przyszłość inteligentnego domu i kamień węgielny naszego programu NiceLoveEarth. Stawiamy na ciągłe doskonalenie i innowacje, aby dostarczać naszym klientom zrównoważone produkty, mając świadomość, że rozwiązania do zarządzania domem wpływają na wszystkie filary ESG”
, dodaje Marco Bianchet, Globalny Dyrektor ds. Jakości i Zrównoważonego Rozwoju w Nice.

Nice – główne rezultaty w obszarze “Zarządzania”

Mając na celu wzmocnienie strategii ESG i zapewnienie jej wdrożenia w całej Grupie, od 2021 roku w Nice funkcjonuje Komitet ds. Zrównoważonego Rozwoju, składający się z kierowników funkcyjnych oraz globalny Zespół Operacyjny ESG.

Przyjęcie systemów zarządzania umożliwia ciągłe monitorowanie wskaźników wydajności;
w związku z tym w 2022 roku Nice uzyskała certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO14001 dla Centrali oraz opracowała plan działania mający na celu uzyskanie go we wszystkich zakładach produkcyjnych do 2025 roku.

Nice – główne rezultaty w obszarze “Środowiska”

Nice wyznaczyła ambitne cele w zakresie redukcji śladu węglowego do 2030 r., z zamiarem osiągnięcia zerowej emisji netto do 2050 r. Pierwszym kamieniem milowym w 2025 r. będzie redukcja emisji z Zakresu 1 o 30%, redukcja emisji z Zakresu 2 o 80% i redukcja emisji z Zakresu 3 o 10%. Kluczowym obszarem zainteresowania jest efektywność energetyczna. W zeszłym roku Nice odnotowała 58% wzrost zużycia certyfikowanej zielonej energii, osiągając poziom 33% całkowitego zużycia. Stanowi to kolejny krok na szerszej drodze do osiągnięcia samowystarczalności energetycznej i osiągnięcia celu 100% energii odnawialnej z gwarancją pochodzenia do 2025 r.

Nice – główne rezultaty w obszarze “Produktu”

Zrównoważony rozwój w Nice oznacza przede wszystkim projektowanie rozwiązań o niskim wpływie na środowisko, zgodnie z zasadami ekoprojektowania podsumowanymi w idei Nice Green Innovation, które obejmują wykorzystanie materiałów regenerowanych lub pochodzących
z recyklingu, efektywność energetyczną – szczególnie w fazie gotowości – przyjęcie paneli słonecznych jako źródła zasilania, wydłużenie żywotności produktu poprzez zapewnienie możliwości naprawy oraz przejrzystość wpływu całego cyklu życia produktu poprzez deklaracje środowiskowe. W tym ostatnim punkcie firma w zeszłym roku zdobyła ważne uznanie: certyfikację procesową EPD, która umożliwiła jej zwiększenie liczby produktów oznaczonych deklaracją środowiskową.

Nice – główne rezultaty w obszarze “Społeczeństwa”

W 2022 roku firma Nice zatrudniała na całym świecie ponad 2700 pracowników, co oznacza wzrost wskaźnika zatrudnienia o prawie 11% w porównaniu z rokiem poprzednim. Celem firmy jest dalsze wspieranie różnorodności i inkluzywności w swojej organizacji do roku 2025, zwiększenie liczby kobiet na stanowiskach kierowniczych o 30 procent i dalsze zmniejszanie różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn, uzyskując certyfikat równości wynagrodzeń.

Nice uznaje znaczenie ciągłej edukacji i aktywnie współpracuje z instytucjami edukacyjnymi na całym świecie. Na przykład Nice Polska i FIBARO – marka Nice, kształcą studentów w zakresie systemów automatyki budynkowej. „W ciągu ostatnich miesięcy eksperci-praktycy przeprowadzali szkolenia w kilku szkołach średnich, w klasach technicznych. Dzięki tego typu spotkaniom uczestnicy dowiadywali się czym jest Smart Home, w jaki sposób ułatwia życie mieszkańców domu i jak pomaga zabezpieczyć nieruchomość. Pozwala to dostrzec również komercyjne możliwości jakie daje ta dziedzina wchodzącym na rynek pracy młodym ludziom” – mówi Adam Krużyński – Dyrektor Zarządzający Nice Polska i Prezes Zarządu FIBAR Group. „Dla Nice i FIBARO, możliwość pokazania naszych produktów, a szczególnie promowanie rozwiązań z zakresu Smart Home wśród młodych ludzi, dopiero wchodzących w dorosłe życie, jest bardzo ważna. W ten sposób możemy zademonstrować nowoczesne rozwiązania, które być może będą mieli okazję wykorzystać
w dorosłym życiu. Dla tych młodych ludzi jest to z kolei świetna okazja, aby zdobyć nową, praktyczną i przydatną wiedzę” –
kontynuuje Krużyński.

Więcej informacji na temat Raportu Zrównoważonego Rozwoju: Nice’s 2022 Sustainability Report.


Nice

Założona na początku lat 90. firma Nice jest globalnym liderem w dziedzinie rozwiązań do zarządzania domem, oferującym kompleksową gamę zintegrowanych rozwiązań do automatyzacji bram wjazdowych, bram garażowych, osłon przeciwsłonecznych, systemów parkingowych, bezprzewodowych systemów alarmowych i systemów bezpieczeństwa dla domu i przemysłu. Oferuje również szeroką gamę inteligentnych i zintegrowanych urządzeń i systemów do zastosowań mieszkaniowych i komercyjnych z zakresu bezpieczeństwa i kontroli dostępu, sztucznej inteligencji (AI), zdrowia i wellness, zarządzania energią oraz sprzętem AV. Nice wdraża strategiczny plan ekspansji i rozszerza portfolio oferowanych produktów i zintegrowanych platform. Firma pozostaje zaangażowana w oferowanie szerokiej gamy dostosowywalnych, przyjaznych dla użytkownika końcowego rozwiązań i dąży do wzmocnienia ekspansji na rynkach o wysokim potencjale wzrostu, umacniając i odnawiając swoją markę, by konkurować w nowych segmentach rynku. Obecnie Nice może pochwalić się organizacją liczącą ponad 2800 profesjonalistów na pięciu kontynentach, a także 15 centrami badawczo-rozwojowymi i 13 zakładami obsługującymi partnerów i klientów w ponad 100 krajach na całym świecie. Doskonałość firmy Nice i innowacyjność oferowanych przez nią rozwiązań do zarządzania domem są doceniane na całym świecie. W 2023 roku firma zdobyła 8 prestiżowych nagród branżowych na targach CEDIA Expo w Denver (USA), natomiast na targach EI Live! Europe w Farnborough (Wielka Brytania) została uhonorowana nagrodą Smart Building Awards za najlepszy dedykowany kontroler z ekranem dotykowym i najlepszą wersję oprogramowania do zarządzania domem OS 8.8”, co doprowadziło do jego światowego uznania jako jednego z najlepszych programów do zarządzania domem. We Włoszech Nice została uznana przez Deloitte Private za najlepiej zarządzaną firmę (nagroda Best Managed Company) i umieszczona na liście 1000 najlepiej działających firm w Treviso przez ItalyPost. www.niceforyou.com