Program „Czyste Powietrze” 2024. Co należy wiedzieć przed złożeniem wniosku?

Program „Czyste Powietrze” jest kluczowym elementem polityki ekologicznej Polski, który ma na celu redukcję smogu i zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych. W kwietniu 2024 roku przeszedł szereg zmian – aktualizacje zwiększają dostępność dopłat, co otwiera zupełnie nowe możliwości dla tysięcy Polaków planujących termomodernizację swoich domów.

Zaktualizowane warunki dofinansowania

Program „Czyste Powietrze” 2024 kontynuuje misję wsparcia finansowego w wymianie starych kotłów na paliwo stałe, montażu energooszczędnych drzwi oraz okien, instalacji nowoczesnych systemów ogrzewania i realizacji kompleksowej termomodernizacji. Oferowane są trzy poziomy dofinansowania, zależne od dochodów wnioskodawców:

Podstawowy próg: do 66 000 zł dla gospodarstw z rocznym dochodem do 135 000 zł,

Podwyższony próg: do 99 000 zł dla jednoosobowego gospodarstwa z miesięcznym dochodem do 2651 zł lub dla gospodarstw wieloosobowych z dochodem 1894 zł na osobę,

Najwyższy próg: do 135 000 zł kierowany do wnioskodawców uzyskujących średni miesięczny dochód na osobę w wysokości do 1526 zł w przypadku gospodarstwa jednoosobowego lub do 1090 zł dla gospodarstw wieloosobowych.

Poziomy dopłat zaprojektowano tak, aby umożliwić jak najszerszemu gronu beneficjentów realizację niezbędnych inwestycji, które nie tylko przyczynią się do redukcji emisji szkodliwych substancji, ale także poprawiają ogólną efektywność energetyczną i komfort życia w modernizowanych obiektach.

Wymogi dla stolarki otworowej

Program „Czyste Powietrze” jasno określa, jakie kryteria muszą spełniać wybrane rozwiązania, by kwalifikować się do dopłaty. W przypadku stolarki otworowej restrykcje dotyczą przede wszystkim parametrów izolacyjności termicznej. Okna i drzwi muszą teraz osiągać jeszcze lepsze współczynniki przenikania ciepła, co bezpośrednio przekłada się na mniejsze zapotrzebowanie na energię wykorzystywaną do ogrzewania lub chłodzenia pomieszczeń. Dla okien elewacyjnych limit współczynnika Uw wynosi 0,90 W/m²K, co stanowi znaczące zaostrzenie w porównaniu do poprzednich lat.

– W zakresie wymiany okien i drzwi w mocy pozostają wymogi wprowadzone wraz z aktualizacją, która obowiązuje od 3 stycznia 2023 r. Dofinansowanie nadal będzie udzielane na wymianę stolarki otworowej i bram garażowych w budynkach starszych niż 10 lat – mówi Jarosław Prywałko, ekspert marki OknoPlus.

Tylko co zrobić z całą tą wiedzą?

Kompleksowe wsparcie od ekspertów OknoPlus

Przy składaniu wniosku liczy się dokładność i skrupulatność, a o pomyłkę łatwo, dlatego warto skorzystać z fachowej pomocy certyfikowanych ekspertów. Specjaliści z OknoPlus prowadzą swoich klientów przez cały proces składania wniosków o dofinansowanie.

– Chcąc zdjąć ciężar z barków inwestorów, rozpoczynamy od indywidualnych konsultacji, podczas których analizujemy specyfikacje techniczne budynku, doradzamy w kwestiach technologicznych i estetycznych, a także pomagamy zrozumieć wszystkie aspekty związane z wymaganiami programu. Następnie, w oparciu o zgromadzone informacje, wspieramy w kompletowaniu niezbędnych dokumentów, takich jak potwierdzenia spełniania kryteriów efektywności energetycznej, faktury czy certyfikaty produktów – mówi Jarosław Prywałko.

Garść formalności

Wniosek o uzyskanie wsparcia można złożyć na trzy sposoby: przez Internet, pocztą lub osobiście w oddziale Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Nowe zasady programu „Czyste Powietrze” obowiązują od 22 kwietnia 2024 roku, z planem wydatkowania środków do 30 września 2029 roku. Okres przejściowy, który umożliwia adaptację do nowych wymogów, zakończy się 13 czerwca.