Ważne decyzje na Walnym Zgromadzeniu Członków Związku POiD

Dnia 22 maja odbyło się sprawozdawcze, Walne Zgromadzenie Członków Związku Polskie Okna i Drzwi – ważne spotkanie biznesowe, ale także miejsce gdzie omawiane są sprawozdania finansowe i merytoryczne z minionego roku oraz przedstawiane są plany na przyszłość. W tym roku firmy członkowskie POiD podjęły ważną decyzję dotyczącą dołączenia Związku do międzynarodowego stowarzyszenia Eurowindoor.

Tegoroczne Walne Zgromadzenie odbyło się zgodnie z ustalonymi procedurami. Po podsumowaniu działalności przez Pawła Wróblewskiego, dyrektora zarządzającego POiD oraz Janusza Komurkiewicza, prezesa Związku, przyjęto sprawozdanie finansowe, a także udzielono absolutorium członkom zarządu Związku.

Na zgromadzeniu gościem specjalnym była Verena Oberrauch, prezes Stowarzyszenia Eurowindoor, która w bardzo szczegółowym wystąpieniu przedstawiła działalność oraz przyszłe plany organizacji. Stowarzyszenie EuroWindoor, zrzeszające wiodące firmy z branży stolarki otworowej w Europie, ma za zadanie reprezentować interesy producentów okien, drzwi i fasad poprzez dialog z Unią Europejską i innymi instytucjami. Działając na rzecz lepszego stanowienia prawa, tworzenia miejsc pracy, zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych, EuroWindoor przyczynia się do rozwoju branży i promocji jej wysokich standardów.

W toku dyskusji podjęto ważną, strategiczną decyzję, że Związek Polskie Okna i Drzwi podejmie kroki w celu przystąpienia organizacji do stowarzyszenia Eurowindoor.
Współpraca Związku Polskie Okna i Drzwi z EuroWindoor otwiera przed polskimi producentami nowe możliwości i perspektywy rozwoju. Dzięki członkostwu w tym międzynarodowym stowarzyszeniu, polscy przedsiębiorcy będą mogli aktywnie uczestniczyć w procesach decyzyjnych na szczeblu europejskim, promować swoje produkty na rynkach zagranicznych oraz zdobywać nowe kontakty i partnerskie relacje.

Nasze rodzime firmy podejmują wiele wyzwań związanych z propagowaniem polskiej myśli technologicznej na arenie międzynarodowej. Mamy świetne, konkurencyjne produkty, ekspertów oraz technologie, czyli wiedzę, która może znacząco przyczynić się do realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Przystąpienie Związku Polskie Okna i Drzwi do Stowarzyszenia EuroWindoor AISBL jest więc wyrazem zaangażowania polskich producentów stolarki otworowej w międzynarodowym środowisku biznesowym oraz dążenia do podnoszenia jakości i konkurencyjności branży. Dzięki tej decyzji, Polska staje się coraz bardziej aktywnym graczem na europejskim rynku stolarki otworowej, co przyniesie korzyści zarówno dla przedsiębiorców, jak i dla całej branży – komentuje Janusz Komurkiewicz, prezes Związku POiD.

Ostatnim punktem Walnego Zgromadzenia było wystąpienie Yann Barou, dyrektora zarządzającego Somfy Polska, na temat technologii związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w branży stolarki otworowej i osłon słonecznych. Był to pretekst do wywołania dyskusji odnośnie uwzględnienia „zielonych” technologii w programach rządowych wspierających termomodernizacje, takich jak „Czyste Powietrze”. Jest to zagadnienie, które wymaga bardzo dużego zaangażowania ze strony branży. – W 2022 roku wnioskowaliśmy do NFOŚiGW o wdrożenie osłon słonecznych oraz rozwiązań smart home do programu Czyste Powietrze. W ocenie ekspertów mamy rozwiązania, które w znacznym stopniu zwiększą efektywność termomodernizacji w perspektywie długofalowej. Według ówczesnych władz Funduszu taka zmiana nie była możliwa. Dzisiaj, mimo, że widzimy inne zagrożenia ze strony niewystarczających środków na realizacje programu Czyste Powietrze, dołożymy wszelkich starań aby współpracując z różnymi środowiskami wypracować rozwiązania, które pozwolą na pełne wykorzystanie osiągnięć technologicznych. Działania te jednak wymagają pełnej mobilizacji i zaangażowania całej branży. Na co bardzo liczymy – podsumowuje Paweł Wróblewski, dyrektor zarządzający w Związku Polskie Okna i Drzwi.

Kolejne Walne Zgromadzenie Członków Związku POiD odbędzie się w 2026 roku.